• Polityka informacyjna

Polityka informacyjna

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, w zakresie dotyczącym obowiązków i zasad ujawniania informacji przez instytucje, Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjętych Uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. Urz. KNF z 2014 roku, poz. 17) oraz Polityki informacyjnej Banku, przyjętej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Banku, niżej prezentujemy Politykę informacyjną oraz informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Czyżewie.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Czyżewie z siedzibą w Czyżewie przy ul. Szkolnej 52, 18-220 Czyżew, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000153001, NIP: 723-11-37-843, REGON: 000494433, BIC CODE (SWIFT): POLUPLPR.