• O nas
 • O nas

  O nas

  Historia spółdzielczości bankowej w Czyżewie sięga początków dwudziestego stulecia. Czyżewskie Towarzystwo Pożyczkowo – Oszczędnościowe rozpoczęło działalność operacyjną 25 kwietnia 1904 roku na podstawie pozwolenia z dnia 26 listopada 1903 roku. Na koniec 1904 roku Czyżewskie Towarzystwo Pożyczkowo – Oszczędnościowe liczyło 58 członków z udziałami wynoszącymi 625 rubli. Wszystkie dokumenty z tego okresu, tak jak w całym zaborze rosyjskim, zostały sporządzone w języku rosyjskim. Od tego czasu, jak wiele podobnych placówek bankowych, Bank Spółdzielczy w Czyżewie przeżywał zarówno  trudności jak i rozkwit działalności, które niosły za sobą wiele zmian i przeobrażeń.

  Bank Spółdzielczy w Czyżewie jest spadkobiercą i kontynuatorem tradycji spółdzielni kredytowej typu raiffeisenowskiego o nazwie Kasa Stefczyka. Spółdzielnia o tej nazwie funkcjonowała od 1925 roku do wybuchu II wojny światowej. Najprawdopodobniej w okresie okupacji nastąpiła zmiana nazwy na Bank Spółdzielczy w Czyżewie, pod którą działał po wojnie do roku 1950.

  W dniu 4 stycznia 1950 roku, na podstawie zarządzenia Ministra Skarbu powołano do życia sieć Gminnych Kas Spółdzielczych. Na mocy tego zarządzenia Bank Spółdzielczy został przekształcony w Gminną Kasę Spółdzielczą.

  Po 1957 roku, wraz ze zmianami w polityce rolnictwa, nastąpił wzrost znaczenia bankowości spółdzielczej. Na fali tych przemian, Bank przyjmując nowy statut powrócił do nazwy Bank Spółdzielczy w Czyżewie, pod którą funkcjonuje do dziś.

  Bank Spółdzielczy w Czyżewie jest jednym z pierwszych banków, które wprowadziły innowacje informatyczne. Już w 1996 roku Bank zakupił pierwszy bankomat, a w pierwszym półroczu 1998 roku przystąpił do wdrażania systemu rozliczeń międzybankowych SEWIB-BS.

  5 sierpnia 1998 r. Komisja Nadzoru Bankowego podjęła uchwałę ustalającą dla banków spółdzielczych progi kapitałowe. W związku z tym Bank Spółdzielczy w Czyżewie z dniem 1 stycznia 1999 r. połączył się z sąsiednim Bankiem Spółdzielczym w Bogutach, będącym także spadkobiercą wieloletnich tradycji którego początek działalności datuje się na rok  1911, a więc niecałe siedem lat po inauguracji działalności Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego w Czyżewie.

  Przez wiele lat Bank Spółdzielczy w Czyżewie był zrzeszony w Warmińsko-Mazurskim Banku Regionalnym S.A. w Olsztynie. Z dniem 25 marca 2002 r.
  – korzystając z przywróconej, ustawą o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, swobody – zrzeszył się z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. w Warszawie, w strukturach których funkcjonował do 31 marca 2010 roku.

  Z dniem 1 kwietnia 2010 r. nastąpiła kolejna zmiana struktur zrzeszeniowych – Bank dołączył do silnej i dynamicznie rozwijającej się Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości, w ramach której funkcjonuje do dziś.

  Aktualnie Bank jest także uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, instytucji zapewniającej płynność i wypłacalność, a tym samym zwiększającej bezpieczeństwo środków zdeponowanych przez Klientów.

  Działalność Banku Spółdzielczego zarówno w przeszłości jak i dziś koncentruje się na obsłudze finansowej rolników indywidualnych i gospodarstw rolnych, podmiotów gospodarczych, osób prywatnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Łącząc tradycje z nowoczesnością oferta Banku jest stale poszerzana i dostosowywana do aktualnych potrzeb i oczekiwań Klientów, zapewniając przy tym wysoką jakość świadczonych usług.

  Bank angażuje się w liczne inicjatywy środowiska lokalnego, wspierając finansowo instytucje i przedsięwzięcia społecznie użyteczne.

  Wyniki uzyskiwane przez Bank, jego stabilny i bezpieczny rozwój oraz udział w silnej grupie banków spółdzielczych, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość.

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Czyżewie z siedzibą w Czyżewie przy ul. Szkolnej 52, 18-220 Czyżew, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000153001, NIP: 723-11-37-843, REGON: 000494433, BIC CODE (SWIFT): POLUPLPR.