Skip to main content
  • Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej

Realizując zasady dobrej praktyki w zakresie informowania Klientów o sytuacji ekonomiczno-finansowej, niżej prezentujemy wybrane informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Czyżewie. Przygotowując przedmiotowe informacje staraliśmy się, aby miały one przejrzystą formę, a ich treść była zrozumiała i przystępna w odbiorze.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Czyżewie z siedzibą w Czyżewie przy ul. Szkolnej 52, 18-220 Czyżew, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000153001, NIP: 723-11-37-843, REGON: 000494433, BIC CODE (SWIFT): POLUPLPR.