• Przetwarzanie danych osobowych
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych – RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), na podstawie art. 13 RODO, Bank Spółdzielczy w Czyżewie, jako Administrator Twoich danych osobowych, ma obowiązek przekazać informację o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku, w tym o:

  • tożsamości administratora oraz danych kontaktowych inspektora ochrony danych
  • celach przetwarzania danych osobowych
  • odbiorcach danych
  • okresie przechowywania danych
  • przysługujących Pani/Panu prawach

  oraz o innych istotnych aspektach dotyczących przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.

  Poniżej zamieszczamy odnośnik do dokumentu, w którym zostały podane wszystkie wymagane informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w Banku Spółdzielczym w Czyżewie.

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Czyżewie z siedzibą w Czyżewie przy ul. Szkolnej 52, 18-220 Czyżew, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000153001, NIP: 723-11-37-843, REGON: 000494433, BIC CODE (SWIFT): POLUPLPR.