Skip to main content
  • Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Zachęcamy do zapoznania się z rocznymi sprawozdaniami finansowymi Banku Spółdzielczego w Czyżewie, które w szczegółowy sposób przedstawiają działalność Banku oraz jego sytuację ekonomiczno-finansową.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Czyżewie z siedzibą w Czyżewie przy ul. Szkolnej 52, 18-220 Czyżew, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000153001, NIP: 723-11-37-843, REGON: 000494433, BIC CODE (SWIFT): POLUPLPR.