• Dokonywanie płatności w Europie
 • Twoje prawa przy dokonywaniu płatności w Europie

  Prawa przy dokonywaniu płatności w Europie

  W związku ze zmianą przepisów ustawy o usługach płatniczych, jesteśmy zobowiązani udostępnić konsumentom (na stronie internetowej, w siedzibie oraz miejscach prowadzenia działalności) broszurę informacyjną Komisji Europejskiej dotyczącą praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich, opracowaną na podstawie art. 106 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366.

  Pobierz broszurę i dowiedz się więcej o swoich prawach.

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Czyżewie z siedzibą w Czyżewie przy ul. Szkolnej 52, 18-220 Czyżew, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000153001, NIP: 723-11-37-843, REGON: 000494433, BIC CODE (SWIFT): POLUPLPR.