Skip to main content
  • Misja, wizja i zasady działania

Misja, wizja i zasady działania

Misja

Misją Banku jest świadczenie rzetelnych i efektywnych usług finansowych na rynku lokalnym w sposób zapewniający zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska, jak również wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności.

Wizja Banku

Będziemy dążyć do tego, aby Bank Spółdzielczy w Czyżewie stał się:

najlepszym na swoim terenie działania bankiem, prowadzącym działalność w zakresie oferowania produktów i usług finansowych o wysokiej jakości oraz bezpieczeństwie, odpowiadającym zmieniającym się potrzebom naszych członków i klientów

wspomagającym w ramach swoich możliwości rozwój społeczności lokalnej

realizującym w nowoczesny sposób wartości i zasady spółdzielcze

korzystającym aktywnie z potencjału Grupy BPS i Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz innych podmiotów i związków, służących rozwojowi banków spółdzielczych

Podstawowe zasady działania

pracujemy wspólnie, jako zespół dobrych fachowców wykorzystujący swoje talenty we właściwy sposób

wykorzystujemy potencjał wewnętrzny Banku jakim są kompetencje naszych pracowników oraz możliwości wynikające z bycia częścią Grupy BPS i Spółdzielni Ochrony Zrzeszenia Grupy BPS

nasza zasada, to praca uczciwa, zgodna z normami prawnymi, etycznymi i najlepszymi praktykami bankowymi

w naszej działalności opieramy się na uznawanych przez nas za fundamentalne, wartościach takich jak: profesjonalizm, solidność, gospodarność, dbałość o bezpieczeństwo Banku i naszych Klientów oraz dbałość o dobre relacje z Klientami

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Czyżewie z siedzibą w Czyżewie przy ul. Szkolnej 52, 18-220 Czyżew, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000153001, NIP: 723-11-37-843, REGON: 000494433, BIC CODE (SWIFT): POLUPLPR.