• Władze Banku

Władze

 • Jacek Jańczuk

  PREZES ZARZĄDU

  Sławomir Hendożko

  ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

  Aneta Zaręba

  CZŁONEK ZARZĄDU

 • Tadeusz Wincenty Godlewski

  Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Bogdan Sienicki

  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  Stanisław Załuska

  Sekretarz Rady Nadzorczej

  Eugeniusz Andrzej Bogucki

  Członek Rady Nadzorczej

  Eliza Drewnowska

  Członek Rady Nadzorczej

  Janina Ezman

  Członek Rady Nadzorczej

  Katarzyna Beata Kostro

  Członek Rady Nadzorczej

  Ewa Namiota

  Członek Rady Nadzorczej

  Barbara Skrodzka

  Członek Rady Nadzorczej

  Krzysztof Stokowski

  Członek Rady Nadzorczej

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Czyżewie z siedzibą w Czyżewie przy ul. Szkolnej 52, 18-220 Czyżew, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000153001, NIP: 723-11-37-843, REGON: 000494433, BIC CODE (SWIFT): POLUPLPR.