Skip to main content
 • Portal kartoSFERA

Kartosfera

Portal kartowy kartosSFERA, to system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi portalu do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart płatniczych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej.

Przydatne informacje

Co to jest portal „Kartosfera”

Portal służy do zarządzania posiadanymi przez Państwa kartami wydanymi przez Bank Spółdzielczy w Czyżewie.

Jak korzystać z portalu „Kartosfera”

Do uzyskania dostępu do portalu niezbędne jest podanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będzie wysłane hasło SMS do pierwszego logowania.

W celu zarejestrowania się na portalu należy:

 • wejść na stronę internetową portalu kartowego https://www.kartosfera.pl
 • podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Bankiem w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego
 • wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym
 • ustawić nowe hasło do portalu
Jakie czynności można wykonać za pośrednictwem portalu „Kartosfera”
 • aktywować posiadane karty płatnicze
 • zmienić limity transakcyjne posiadanych kart płatniczych
 • zmienić numeru telefonu wykorzystywany wyłącznie do obsługi portalu kartowego
 • zmienić kod PIN posiadanych kart płatniczych
 • aktywować zabezpieczenie 3D Secure
 • wyłączyć/ponownie   włączyć   funkcję   płatności zbliżeniowych  dla  posiadanych  kart  płatniczych
 • przeglądać  listę  autoryzacji  wykonywanych  kartami kredytowymi
 • przeglądać i pobierać miesięczne zestawienia transakcji dla kart kredytowych
 • dokonać czasowej blokady /odblokować kartę płatniczą
 • zastrzec posiadane karty płatnicze
 • zarejestrować kartę w zabezpieczeniu 3D Secure używanym przy transakcjach w sklepach i usługach internetowych

O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji oraz podręcznik użytkownika portalu kartosfera znajduje się TUTAJ.

Jak dokonywać transakcji internetowych kartą płatniczą?

Aby bezpiecznie dokonywać transakcji internetowych kartą płatniczą wydaną przez Bank, należy:

 • wejść na stronę internetową portalu  https://www.kartosfera.pl
 • dokonać rejestracji w portalu kartowym, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Podręczniku użytkownika
 • dokonać aktywacji zabezpieczenia 3D Secure – umożliwiającego potwierdzanie transakcji dokonanych w Internecie hasłem 3D Secure (Verified by Visa) otrzymanym na podany, przez Użytkownika karty, w Banku numer telefonu komórkowego
 • ustanowić limit transakcji internetowych, jeśli jeszcze nie został ustanowiony lub był wyzerowany – czynności tej można dokonać w placówce Banku lub telefonicznie pod numerem + 48 86 215 50 05

Pominięcie któregokolwiek z powyższych kroków spowoduje, że dokonywanie transakcji kartą w Internecie nie będzie możliwe.

Bezpieczne płatności w Internecie z usługą 3D Secure

Informujemy, że funkcjonująca w Banku usługa 3D Secure będąca dodatkowym zabezpieczeniem płatności kartą w Internecie, została zmodyfikowana zgodnie ze zmianami przepisów dotyczących wymogu silnego uwierzytelniania transakcji.

Co to oznacza?

Jeśli płacisz kartą płatniczą w sklepie internetowym, który obsługuje 3D Secure, możesz zostać poproszony o dodatkowe potwierdzenie transakcji.

Na czym to polega?

Dodatkowe potwierdzenie polega na dodaniu, obok aktualnie funkcjonującego obowiązku, podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure.

Jak to zrobić?

Wystarczy zalogować się do portalu KartoSFERA na stronie https://www.kartosfera.pl i nadać kod PIN do transakcji internetowych. Szczegółowe informacje w opublikowanej niżej instrukcji.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Czyżewie z siedzibą w Czyżewie przy ul. Szkolnej 52, 18-220 Czyżew, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000153001, NIP: 723-11-37-843, REGON: 000494433, BIC CODE (SWIFT): POLUPLPR.