• Aktualności
  • Zmiany dotyczące 3DSecure i transakcji niskokwotowych

Zmiany dotyczące 3DSecure i transakcji niskokwotowych

04-07-2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 1 lipca uległy zmianie zasady procesowania transakcji wykonywanych kartami płatniczymi w Internecie w zakresie zabezpieczenia 3D Secure.

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)

Pojedyncza transakcja internetowa

100 PLN

Suma transakcji internetowych

400 PLN

Liczba następujących po sobie transakcji internetowych

5

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Czyżewie z siedzibą w Czyżewie przy ul. Szkolnej 52, 18-220 Czyżew, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000153001, NIP: 723-11-37-843, REGON: 000494433, BIC CODE (SWIFT): POLUPLPR.