Ustawowe wakacje kredytowe

Od 29 lipca 2022 r. można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić:

Kto może skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych?

  • kredytobiorca hipoteczny, który posiada kredyt w PLN
  • kredytobiorca, którego kredyt był przeznaczony na cel mieszkaniowy związany z zaspokojeniem indywidualnych potrzeb mieszkaniowych
  • wakacje kredytowe przysługują tylko na jeden kredyt – jeśli kredytobiorca ma więcej niż jeden kredyt to z wakacji kredytowych może skorzystać tylko względem jednego wybranego kredytu.
  • wakacje kredytowe dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., których termin spłaty kończy się co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty

Przydatne informacje

Szczegółowe informacje o ustawowych wakacjach kredytowych

Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić:

  • po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku;
  • po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku.

Zawieszenie spłaty kredytu jest udzielane na wniosek Kredytobiorcy, który sam decyduje o liczbie zawieszonych rat.

Wnioski można składać nie później niż w dniu płatności raty, której zawieszenie dotyczy:

  • w Placówce Banku (w godzinach pracy Banku);
  • pocztą tradycyjną na adres Banku (decyduje data wpływu do Banku);
  • na skrzynkę e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podpisami elektronicznymi wszystkich kredytobiorców;
  • przez bankowość internetową.

Prosimy o składanie wniosków w godzinach pracy Banku. Wnioski, które wpłyną poza godzinami Pracy Banku będą rozpatrywane w kolejnym dniu roboczym.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Czyżewie z siedzibą w Czyżewie przy ul. Szkolnej 52, 18-220 Czyżew, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000153001, NIP: 723-11-37-843, REGON: 000494433, BIC CODE (SWIFT): POLUPLPR.