• Aktualności

Aktualności

29-06-2018

Informacja o otwarciu rachunków VAT

Bank Spółdzielczy w Czyżewie uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62)...
24-05-2018

Mechanizm Podzielonej Płatności (ang. Split Payment)

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności...
23-10-2017

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego...
19-10-2017

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyła...
23-08-2017

Komunikat w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

Bank Spółdzielczy w Czyżewie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków p...
01-06-2017

Sm@rt wypłata - wypłata z bankomatu bez karty!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 czerwca 2017 r. udostępniliśmy Państwu nową funkcjonalność w zakresie wypłat gotówki z bankomatów własnych Banku. Sm@rt wypłata daje możliwość wypłaty gotów...
11-05-2017

Bezpieczeństwo transakcji bankowych w Internecie - zalecenia

W związku z pojawiającymi się coraz częściej przypadkami ataków hakerskich na rachunki bankowe klientów banków, mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na rachunkach naszych Klientów...
14-03-2017

Przypominamy o konieczności wymiany dowodów osobistych

Przypominamy Państwu o konieczności wymiany dowodów osobistych, w przypadku upływu terminu ich ważności. Zwracamy uwagę, że osoby posiadające dowody osobiste, które utraciły ważność nie będą mogły...
05-07-2016

Sukces Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej

Gratulujemy sukcesu Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej, która znalazła się w gronie zwycięzców II edycji „Konkursu SKO - Młodzi Mistrzowie Oszczędzania”! Wraz z wyróżnieniem, szkoła otrzymała ...
11-12-2015

XV Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. "Pocztówka Bożonarodzeniowa Banku Spółdzielczego" rozstrzygnięty!

Z przyjemnością informujemy, że rozstrzygnięto XV Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. "Pocztówka Bożonarodzeniowa Banku Spółdzielczego", który został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyże...
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Czyżewie z siedzibą w Czyżewie przy ul. Szkolnej 52, 18-220 Czyżew, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000153001, NIP: 723-11-37-843, REGON: 000494433, BIC CODE (SWIFT): POLUPLPR.