Zmieniamy okres ważności kart debetowych

02-11-2022

Wydłużyliśmy okres ważności kart debetowych dla klientów indywidualnych i firmowych z 3 do 5 lat.

Od listopada 2022 r. wszystkie nowo wydane oraz wznawiane karty debetowe posiadają 5-letni okres ważności. Proces jest automatyczny i nie wymaga żadnych działań ze strony Klientów.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Czyżewie z siedzibą w Czyżewie przy ul. Szkolnej 52, 18-220 Czyżew, wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000153001, NIP: 723-11-37-843, REGON: 000494433, BIC CODE (SWIFT): POLUPLPR.