historia

O BANKU HISTORIA

Historia

Historia spółdzielczości bankowej w Czyżewie sięga początków dwudziestego stulecia. Czyżewskie Towarzystwo Pożyczkowo - Oszczędnościowe rozpoczęło działalność operacyjną 25 kwietnia 1904 roku na podstawie pozwolenia z dnia 26 listopada 1903 roku. Na koniec 1904 roku Czyżewskie Towarzystwo Pożyczkowo - Oszczędnościowe liczyło 58 członków
z udziałami wynoszącymi 625 rubli. Wszystkie dokumenty z tego okresu, tak jak w całym zaborze rosyjskim, są sporządzone w języku rosyjskim. Od tego czasu, jak wiele podobnych placówek bankowych, Bank czyżewski przeżywał wiele trudności, zmian i przeobrażeń.

Bank Spółdzielczy w Czyżewie jest spadkobiercą i kontynuatorem tradycji spółdzielni kredytowej typu raiffeisenowskiego o nazwie Kasa Stefczyka. Spółdzielnia o tej nazwie funkcjonowała od 1925 roku do wybuchu II wojny światowej. Najprawdopodobniej w okresie okupacji nastąpiła zmiana nazwy na Bank Spółdzielczy w Czyżewie. Pod tą nazwą działa po wojnie do roku 1950.

W dniu 4 stycznia 1950 roku, na podstawie zarządzenia Ministra Skarbu powołano do życia sieć Gminnych Kas Spółdzielczych. Na mocy tego zarządzenia Bank Spółdzielczy został przekształcony w Gminną Kasę Spółdzielczą.

Po 1957 roku, wraz ze zmianami w polityce rolnictwa, nastąpił wzrost znaczenia spółdzielczości bankowej. Na fali tych przemian, przyjmując nowy statut, Bank ponownie powrócił do nazwy Bank Spółdzielczy w Czyżewie, pod którą funkcjonuje do dziś.

Bank Spółdzielczy w Czyżewie jest jednym z pierwszych banków, które wprowadziły innowacje informatyczne. Już w 1996 roku Bank zakupił pierwszy bankomat, a w pierwszym półroczu 1998 roku przystąpił do wdrażania systemu SEWIB-BS. Tak więc od lat łączy tradycję z nowoczesnością.

5 sierpnia 1998 roku Komisja Nadzoru Bankowego podjęła uchwałę ustalającą dla banków spółdzielczych progi kapitałowe. W związku z tym Bank Spółdzielczy w Czyżewie połączył się
- z dniem 1 stycznia 1999 roku - z sąsiednim Bankiem Spółdzielczym w Bogutach, który był także bankiem o wieloletnich tradycjach, gdyż powstał w 1911 roku, a więc nie całe siedem lat po inauguracji działalności Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego w Czyżewie.

Przez wiele lat Bank Spółdzielczy w Czyżewie był zrzeszony w Warmińsko-Mazurskim Bankiem Regionalnym S.A. w Olsztynie. Z dniem 25 marca 2002 roku - korzystając z przywróconej, ustawą
o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, swobody
- zrzeszył się z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. w Warszawie, w strukturach których funkcjonował do 31 marca 2010 roku.

Z dniem 1 kwietnia 2010 roku nastapiła kolejna zmiana struktur zrzeszeniowych - Bank dołączył do silnej i dynamicznie rozwijającej się Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości, w ramach której funkcjonuje do dziś.