BFGINFORMACJE DLA KLIENTÓW

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Czyżewie

Realizując zasady dobrej praktyki w zakresie informowania Klientów o sytuacji ekonomiczno-finansowej, niżej prezentujemy wybrane informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego w Czyżewie. Przygotowując przedmiotowe informacje staraliśmy się, aby miały one przejrzystą formę, a ich treść była zrozumiała i przystępna w odbiorze.